Nødlader til mobil 2 pk.

kr 129,00

Pakke med 2 stk. engangs nødladere til mobil med Lightning kontakt (iPhone) og Micro USB (Samsung, el).

Tilleggsinformasjon

Velg type:

Lightning(iPhone), Micro USB (Samsung etc.)

Velg antall:

2, 5

Teknisk informasjon:

Engangsladeren kan selvsagt kun brukes en gang. Etter bruk skal den kastes i Returkasser for brukte batterier.Hver lader inneholder 1200 milliamper strøm/energi. Dette gir forskjellig prosentvis mengde lading fra telefon til telefon. Dette på grunn av at det er varierende størresle på batteriene i telefonene. Avhengig av telefon-type og -størrelse, vil du derfor kunne forvente et sted mellom 30 og 60% lading på telefonen. Merk at forskjellige telefoner har forskjellig batterikapasitet, og at dermed den prosentvise ladingen vil variere fra telefon til telefon.

Bruksanvisning:

1. Bryt forseglingen og sett inn engangslader i vanlig ladeport (MiniUSB for de fleste Android telefoner, eller Lightning for iPhone)
2. Telefonen vil vise at lading er i gang med ladeindikator
3. Når ladeindikator stopper er strømmen overført fra engangsbatter til telefon (tid er forskjellig fra telefon til telefon, men estimert snitt på ca 20 minutter. Telefonen kan brukes mens engangsbatteriet lader telefonen.
4. Når Ladeindikator stopper; ta ut engangsbatteriet og kast på dertil egnet sted: Returkasse for bruke batterier finnes i de fleste butikker og steder som selger batterier

Advarsel:

Ikke åpne opp eller ødelegg batteribeholderen. Åpnede eller ødelagte må ikke brukes, og skal kastes i Returkasse for Batterier.

Miljø:

Engangsbatterier er kanskje et litt for omstendelig begrep, da de aller fleste batterier som selges i dag ikke er laget for å lades opp. Alle batterier som er oppbrukt skal i dag kastes i retur beholdere, hvor batteriene dedretter sendes til gjenvinning. Både Litium, nikkel og kobolt blir gjenvunnet og resirkulert, slik at miljøbelastningen minimeres. Les mer om retur av batterier her: http://www.miljostatus.no/batterier